hyperMILL Przegląd

CAM: 2D | 3D | 5-Axis | MAX Machininng | Przegląd

Pakiet do typowych zastosowań 2D oraz 3D, zapewniając użytkownikowi niezliczone możliwości wydajnego programowania. Funkcje optymalizacji pozwalają użytkownikom precyzyjnie dostosować obróbkę do istniejących wymagań.

Pakiet do złożonych zadań 2D i 3D, a także do obróbki szybkościowej i twardych materiałów. Zawiera zarówno standardowe strategie i specjalne strategie obróbki, jak i kilka funkcji optymalizacyjnych, które umożliwiają użytkownikowi definiowanie niestandardowych zadań obróbczych

Obróbka skomplikowanych geometrii z głębokimi wgłębieniami, wysokimi stromymi ścianami i podcięciami wymaga precyzyjnie zdefiniowanych obszarów frezowania i wielu różnych kątów narzędzi, które można osiągnąć bez kolizji przy użyciu obróbki 5-osiowej. 

Wysokowydajne strategie zgrubne, wykańczające oraz wiercenie

hyperMILL – Efektywne rozwiązania CAM