hyperCAD-S Bryły slider

hyperCAD®-S Solids: Efektywne modelowanie brył

 hyperCAD®-S Solids oferuje innowacyjne podejście do bezpośredniego modelowania.

Modelowanie bezpośrednie w hyperCAD®-S obejmuje najpierw wybranie ścian lub elementów bryły. Programista może następnie modyfikować kształt i położenie powierzchni modelu bryłowego w czasie rzeczywistym, po prostu przeciągając uchwyty i manipulatory. Bezpośrednie modelowanie działa zarówno z danymi zapisanymi w formacie natywnym, jak i danymi importowanymi. Dane funkcji można tworzyć bez żadnych parametrów. Bezpośrednie modelowanie w module brył hyperCAD®-S reprezentuje prawdziwy postęp dla użytkowników CAM.

hyperCAD-S Bryły

Bardziej produktywny i elastyczny

Moduł brył hyperCAD®-S umożliwia niezawodny import, tworzenie, modyfikację i łączenie wszystkich brył. Podczas pracy w systemie CAD fazowania i zaokrąglenia są rozpoznawane bezpośrednio jako operacje. Dostępne funkcje pomagają programistom CAM pracować z powierzchniami i bryłami w bardziej produktywny i elastyczny sposób. hyperCAD®-S Solids sprawia, że praca z bryłami staje się zauważalnie łatwiejsza i znacznie bardziej intuicyjna.

Importowane dane zewnętrzne są obsługiwane w taki sam sposób, jak rodzime dane CAD. Wszystkie dane konstrukcyjne, takie jak szkice, krzywe, pojedyncze części lub zespoły, struktury, nazwy, kolory, warstwy i płaszczyzny robocze są przenoszone i mogą być modyfikowane, jeśli jest to wymagane.

Można tworzyć wszystkie podstawowe konstrukcje, wytłoczenia liniowe, bryły obrotowe, rowki liniowe i obrotowe, kieszenie, proste i złożone otwory, wzory, fazy i zaokrąglenia.

Operacje bulowskie dostępne w wersji Solid: Suma, Różnica, Iloczyn, Podział

Programista CAM może tworzyć bryły z zamkniętych powierzchni za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Proces ten można odwrócić równie szybko.

Funkcje utworzone bez parametrów można nadal modyfikować. Są one przechowywane w drzewie modelu w celu łatwego wyboru. Operacje można kopiować lub przenosić za pomocą operacji przeciągania i upuszczania, na przykład w celu zmiany położenia otworów. Po bezpośrednim modelowaniu kształt jest ponownie obliczany automatycznie przez system.

Dostępny jest szeroki zakres funkcji do przetwarzania: usuwanie, odbicie lustrzane,  przesunięcie, skalowanie.

Funkcje zaokrąglenia i fazowania importowanych ścian można łatwo rozpoznać i utworzyć automatycznie. Parametry tych funkcji można następnie zmodyfikować.