hyperMILL Geometric Engine

hyperCAD®-S Geometric Engine Punkty, Krzywe, Powierzchnie

Właściwy system CAD od samego początku: innowacyjna podstawowa wersja hyperCAD®-S zapewnia programistom CAM szerokie i potężne funkcje, które pomagają im szybko i łatwo rozwiązywać standardowe zadania CAD.

Każdy programista CAM zna standardowe zadania CAD dotyczące wybierania, dodawania, usuwania, modyfikowania, wyświetlania i ukrywania ścian, krzywych i punktów. Użytkownicy oczekują najwyższej jakości wyników od utworzonych przez siebie powierzchni linijek, wypełnień i odsunięć. hyperCAD®-S oferuje to wszystko i wiele więcej.

Kask w hyperMILL - Geometric Engine

Funkcje CAD dla programisty CAM
Zamiast polegać na wielu rozproszonych podmenu (jak ma to miejsce w konwencjonalnych systemach projektowania), hyperCAD® wykorzystuje centralne, przyjazne dla użytkownika okna dialogowe z dużymi ikonami. Inteligentne mechanizmy selekcji i innowacyjne, dowolnie definiowane funkcje filtrów znacznie ułatwiają stosowanie elementów geometrycznych do późniejszego programowania. Zmiany w importowanych geometriach można wprowadzać natychmiast i nie wymagają one niewygodnych pomocy projektowych.

Funkcje hyperCAD-S Geometric Engine

  • Uproszczone użytkowanie: Zaawansowane funkcje nawigacji i wyboru zapewniają obsługę pracy z dużymi rekordami danych i wieloma różnymi elementami CAD.
  • Szybkie procesy i przepływy pracy: Liczne funkcje przyspieszają naprawę zewnętrznych danych CAD. Szybka i łatwa zmiana obszarów geometrii.
  •  Wizualizacja zmian: Szybkie porównanie geometrii natychmiast pokazuje dokładnie, gdzie zmieniły się nowe wersje komponentów klienta.

 Różne opcje wyboru:

  • Dla krzywych: wybór łańcucha „od … do”, minimalny kąt, łańcuch styczny, zatrzymanie na krzyżu
  • Dla płaszcyzn: styczna, ograniczona, współosiowa, współpłaszczyznowa, zaokrąglenia, fazowanie
  • Na okno, lasso, łańcuch, okrągły lub łukowy, dla wszystkich lub tylko dla widocznych elementów
  • Według właściwości, takich jak kolor i warstwa, oraz według znaczników, takich jak wymiary geometrii, dane importu i systemy importu

Możliwe jest zdefiniowanie wielu płaszczyzn roboczych. Zapisane płaszczyzny robocze ułatwiają przeprowadzanie transformacji. Płaszczyznę można w dowolnym momencie zaimportować do innych plików.

Łatwo jest tworzyć często wymagane konstrukcje, przedłużenia, obróbki i ograniczniki w uporządkowany sposób. Dotyczy to również krzywych granicznych i prowadzących, a także innych pomocy konstrukcyjnych, płaszczyzn i układów osi. Otwory w powierzchniach płaskich i pochyłych można łatwo zamknąć za pomocą hyperCAD®-S.

Funkcje analizy pozwalają szybko i niezawodnie lokalizować obszary robocze i bardzo złożone geometrie. Umożliwia to natychmiastową ocenę jakości istniejącego komponentu i szybkie rozpoznanie problemów.