hyperMILL CAM Viewer

Wyświetlanie, analizowanie i dokumentowanie danych CAD/CAM ​

Przeglądaj i symuluj dane CAM i CAD łatwo i szybko za pomocą przeglądarki hyperMILL® SHOP Viewer from OPEN MIND.

Aby procesy produkcyjne były łatwiejsze i bezpieczniejsze, specjaliści pracujący na maszynie powinni mieć do dyspozycji o wiele więcej informacji. Tylko w ten sposób operatorzy maszyn mogą wykorzystać swoją rozległą wiedzę produkcyjną, aby z wyprzedzeniem wyeliminować potencjalne problemy.

Przeglądanie danych, które są istotne dla produkcji na maszynie

hyperMILL® SHOP Viewer daje pracownikom pracującym w środowisku produkcyjnym szybszy dostęp do gotowych danych CAM. Z tego właśnie powodu firma OPEN MIND opracowała hyperMILL® SHOP Viewer. Dane, które są istotne dla produkcji są wizualizowane i symulowane bezpośrednio przy maszynie. Każda operacja produkcyjna może być szczegółowo sprawdzana na monitorze przed wprowadzeniem. Prowadzi to również do zwiększenia niezawodności procesu, ponieważ wirtualna analiza procesu za pomocą hyperMILL® SHOP Viewer pozwala doświadczonym operatorom maszyn na identyfikację możliwych błędów przed rozpoczęciem produkcji.

Szczególnie praktyczną funkcją SHOP Viewer, jest możliwość podglądu danych konfiguracyjnych modelu maszyny, postprocesor, pliki POF i inne. Dzięki temu dane projektowe są łatwo otwierane na wszystkich stacjach roboczych wyposażonych w hyperMILL® SHOP Viewer bez konieczności dokonywania specjalnych ustawień.

hyperMILL VIRTUAL Machining monitor

Jednak hyperMILL® SHOP Viewer działa nie tylko z danymi z oprogramowania hyperMILL CAM. Tak samo łatwo i szybko można przeglądać dane CAD. Dlatego hyperMILL® SHOP Viewer jest idealnym rozwiązaniem wizualizacyjnym dla danych CAD i CAM podczas produkcji.

Symulacja ścieżki narzędzia, symulacja usuwania materiału i symulacja wewnętrzna maszyny wyraźnie poprawiają komfort pracy operatora maszyny. Symulacje te pozwalają operatorowi maszyny na łatwe i szybkie śledzenie programów NC. Procesy produkcyjne z odpowiednimi ustawieniami mocowania mogą być bezpiecznie symulowane, począwszy od modelu przygotówki.

Wyświetlanie wszystkich elementów i parametrów (geometrii, cech i ścieżek narzędzia) jak w oprogramowaniu hyperMILL. Za pomocą kilku kliknięć operator może zmierzyć i sprawdzić ścieżki narzędziowe na maszynie.

Szczegółowe informacje na temat stanowisk hyperMILL® są natychmiast i konsekwentnie dostępne dla wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji.