Stały kąt pochylenia

Oprogramowanie hyperMILL® CAM oferuje 5-osiowe frezowanie ze stałym kątem pochylenia narzędzia, automatycznym indeksowaniem i symultaniczną obróbką. Optymalną strategię pochylenia można wybrać na podstawie kinematyki i geometrii maszyny.

Przesuwanie i pochylanie płaszczyzny roboczej pozwala na obróbkę części z różnych kierunków bez konieczności ponownego mocowania. Kierunek obróbki odpowiada orientacji narzędzia skrawającego. Czasy programowania są zredukowane dzięki funkcjom przekształcania wspierającym przesunięte lub pochylenie płaszczyzny roboczej.

W przypadku obróbki 3D z narzędziem pochylonym względem kierunku obróbki można łatwo programować i definiować obszary frezowania bez przerw i nakładania się ich na siebie, a także sprawdzać je pod kątem kolizji. Ta strategia zapewnia, że wszystkie obszary są w pełni obliczone.

Automatyczna obróbka 3+2 jest realną alternatywą, jeśli obrabiarka nie umożliwia pełnego 5-osiowego frezowania symultanicznego. Duże powierzchnie wymagające różnych kątów narzędzia mogą być programowane i frezowane w jednej operacji. Funkcja automatycznego indeksowania analizuje zakres obróbki pod kontem pochylenia narzędzia i dostosowania ścieżki. W przypadku potencjalnych kolizji oprawek, dany segment ścieżki może zostać automatycznie podzielony na mniejsze segmenty z odpowiadającymi im pozycjami narzędzi.

Symultaniczna obróbka 5-osiowa jest wydajną alternatywą dla konwencjonalnego frezowania 3+2 lub w pobliżu stromych ścian. Podobnie, pochylenie narzędzia do osi Z jest wstępnie zdefiniowane i w miarę możliwości bezkolizyjne. Ciągły ruch narzędzia wokół osi Z jest albo automatycznie obliczany przez hyperMILL® albo obliczany w wyniku zdefiniowanych krzywych pochylenia. Ewentualne kolizje są automatycznie rozpoznawane i unikane poprzez zmianę kąta narzędzia. Zoptymalizowane kąty pochylenia narzędzia poprawiają warunki skrawania podczas frezowania powierzchni.