Stały kąt pochylenia

Oprogramowanie hyperMILL® CAM oferuje 5-osiowe frezowanie ze stałym kątem pochylenia narzędzia, automatycznym indeksowaniem i symultaniczną obróbką. Optymalną strategię pochylenia można wybrać na podstawie kinematyki i geometrii maszyny.

Przesuwanie i pochylanie płaszczyzny roboczej pozwala na obróbkę części z różnych kierunków bez konieczności ponownego mocowania. Kierunek obróbki odpowiada orientacji narzędzia skrawającego. Czasy programowania są zredukowane dzięki funkcjom przekształcania wspierającym przesunięte lub pochylenie płaszczyzny roboczej.

W przypadku obróbki 3D z narzędziem pochylonym względem kierunku obróbki można łatwo programować i definiować obszary frezowania bez przerw i nakładania się ich na siebie, a także sprawdzać je pod kątem kolizji. Ta strategia zapewnia, że wszystkie obszary są w pełni obliczone.

Automatyczna obróbka 3+2 jest realną alternatywą, jeśli obrabiarka nie umożliwia pełnego 5-osiowego frezowania symultanicznego. Duże powierzchnie wymagające różnych kątów narzędzia mogą być programowane i frezowane w jednej operacji. Funkcja automatycznego indeksowania analizuje zakres obróbki pod kontem pochylenia narzędzia i dostosowania ścieżki. W przypadku potencjalnych kolizji oprawek, dany segment ścieżki może zostać automatycznie podzielony na mniejsze segmenty z odpowiadającymi im pozycjami narzędzi.

Symultaniczna obróbka 5-osiowa jest wydajną alternatywą dla konwencjonalnego frezowania 3+2 lub w pobliżu stromych ścian. Podobnie, pochylenie narzędzia do osi Z jest wstępnie zdefiniowane i w miarę możliwości bezkolizyjne. Ciągły ruch narzędzia wokół osi Z jest albo automatycznie obliczany przez hyperMILL® albo obliczany w wyniku zdefiniowanych krzywych pochylenia. Ewentualne kolizje są automatycznie rozpoznawane i unikane poprzez zmianę kąta narzędzia. Zoptymalizowane kąty pochylenia narzędzia poprawiają warunki skrawania podczas frezowania powierzchni.

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu