Symulacja w oparciu o kod NC - niezawodne i bardziej wydajne procesy.

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center jest rozwiązaniem symulacyjnym CNC zawartym w oprogramowaniu hyperMILL® CAM. Doskonałe wirtualne odwzorowanie zachowania maszyny oparte na rzeczywistym kodzie NC, wykorzystuje sieć pomiędzy maszyną a hyperMILL® w celu zapewnienia bezprecedensowego poziomu kontroli i optymalizacji procesu. Jest to ważny krok w kierunku Smart Factory.

Komponenty stają się coraz bardziej złożone, a mimo to czasy realizacji są coraz krótsze. W związku z tym producenci muszą optymalnie wykorzystywać swoje obrabiarki. Czasy dodatkowej obróbki maszynowej, kosztowne uszkodzenia maszyn, przestoje w produkcji i wynikające z nich krytyczne opóźnienia muszą być skutecznie minimalizowane.

hyperMILL® VIRTUAL Machining* odgrywa ważną i przełomową rolę w symulacji NC. Wysoce wydajne rozwiązanie do symulacji oparte na kodach NC oferuje trzy moduły: Center, Optimizer i CONNECTED Machining. Moduły te pomagają znacząco wzmocnić ścisłą współpracę pomiędzy oprogramowaniem hyperMILL® CAM a obrabiarką. Praca w sieci i wirtualnie odwzorowane procesy umożliwiają ocenę, sterowanie i optymalizację operacji obróbczych w sposób bardziej niezawodny, jeszcze przed uruchomieniem maszyny.

hyperMILL Symulacja ikona
hyperMILL VIRTUAL Machining

Najnowsza generacja postprocesorów

Dzięki rozwiązaniu hyperMILL® VIRTUAL Machining, OPEN MIND znacząco rozwinął swoją technologię postprocesorów i dodał wiele innowacyjnych funkcji. Program NC wygenerowany przez postprocesor i informacje o maszynie z oprogramowania hyperMILL® CAM mogą być teraz połączone ze sobą dwukierunkowo. Odpowiednie strategie obróbki w oprogramowaniu hyperMILL® mogą być bezpośrednio dopasowane do kodu NC.

Virtual Machining Center monitor
  1. Symulacja maszyny i usuwania materiału
  2. Praca w sieci z maszyną
  3. Pilot zdalnego sterowania do uruchamiania i zatrzymywania obrabiarki
  4. Każdy wiersz kodu jest symulowany
  5. Intuicyjna obsługa
  6. Wyświetlanie kodu NC

Symulacja i analiza pozwalają na uzyskanie znacznych korzyści

Czy to w roli programisty CAM, operatora maszyny czy kierownika produkcji, hyperMILL® VIRTUAL Machining Center posiada zarówno intuicyjny jak i wygodny interfejs użytkownika. Interfejs ten ma wygląd prawdziwego i znanego systemu sterowania maszyny. Oznacza to, że programiści, operatorzy mogą szybko zapoznać się z nową technologią symulacji. 

hyperMILL® VIRTUAL Machining zapewnia, że wszystkie procesy są przejrzyste dla użytkownika i mogą być szczegółowo analizowane. Praca z “cyfrową kopią obrabiarki” ułatwia znacząco optymalizację bez wpływu na produktywny czas obróbki. Korzyści obejmują optymalizację pozycji przedmiotu obrabianego i ustawienia mocowania, sprawdzone ścieżki narzędzia oraz niezawodne zapobieganie rzeczywistym kolizjom maszyn. Skutkuje to poprawę jakości i wydajności podczas obróbki przy krótszym czasie procesu, a także znaczne zwiększenie produktywności i bezpieczeństwo.

*Uwaga: obróbka hyperMILL® VIRTUAL Machining wymaga zastosowania postprocesora hyperMILL® VIRTUAL Machining

Obszary zastosowań

> Kontrola, ocena i optymalizacja procesu obróbki

> Dopasowanie pracy do dostępnych maszyn

> Łatwe przenoszenie zadań pomiędzy dostępnymi maszynami

> Wsparcie przy zakupie nowych maszyn

> Dokładniejsze oszacowanie kosztów ofert przetargowych

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center wirtualnie odwzorowuje rzeczywiste sytuacje obróbki, łącznie ze sterownikiem i PLC. Liczne możliwości symulacji i analizy są wykonywane na podstawie kodu NC i po wykonaniu operacji postprocesorowej. hyperMILL® VIRTUAL Machining Center wykorzystuje najnowszą technologię postprocesorową firmy OPEN MIND.

Więcej informacji

Moduł Optimizer oferuje potężne algorytmy optymalizacyjne, dzięki którym obróbka wieloosiowa staje się bardziej efektywna. hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer automatycznie znajduje najlepszą pozycję narzędzia dla zapewnienia perfekcyjnej obróbki z szerokiego zakresu możliwych pozycji narzędzia.

Więcej informacji

Moduł CONNECTED Machining umożliwia dogłębne połączenie w sieć i synchronizację z maszyną. Między obrabiarką a stacją roboczą CAM tworzone jest dwukierunkowe połączenie. Zapewnia to najlepszą możliwą wymianę informacji pomiędzy generowaniem i wykonywaniem programów. Proste kliknięcie myszką nawiązuje połączenie z maszyną. Ponadto, zintegrowana funkcja zdalnego sterowania pozwala na łatwe sterowanie operacjami obróbki na obrabiarce CNC za pomocą laptopa.

Więcej informacj

 Czy wiesz, że strategia frezowania odtwarzania i funkcja odtwarzania mogą być używane do obróbki 2.5D? Dzięki nim możesz interaktywnie tworzyć ścieżki i granice narzędzi.

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu