hyperMILL 3D

Efektywna obróbka 3D dla prostych i złożonych komponentów

Oprogramowanie hyperMILL® CAM oferuje wydajne i precyzyjne moduły do frezowania 3D. hyperMILL® umożliwia również szybką, niezawodną i efektywną produkcję prostych i złożonych elementów o wysokiej jakości powierzchni.

Liczne strategie obróbki zgrubnej i wykańczającej zapewniają wydajną obróbkę 3D. Ścieżki narzędzia są zawsze obliczane w celu optymalizacji czasu produkcji. Przykładem może być unikanie niepotrzebnych i zbędnych ruchów szybkich.

Ikona - obróbka 3D

Jeszcze większa wydajność

Funkcje high-performance cutting (HPC) w obróbce hyperMILL® MAXX Machining poprawia wydajność, szczególnie podczas obróbki zgrubnej. Funkcje do szybkiego skrawania (HSC) spełniają również najwyższe wymagania dotyczące precyzji, jakości powierzchni, trwałości narzędzi i dynamiki maszyny. Precyzyjne ruchy dojazdowe, ruchy spiralne i zaokrąglone naroża to cechy, które przyczyniają się do osiągania wysokich posuwów. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom automatycznego programowania hyperMILL® oferuje również ogromny potencjał oszczędności czasu w zakresie obróbki 3D.

Cykl obróbki zgrubnej, służy do obróbki wstępnej każdego detalu. W tym cyklu ścieżki generowane są tylko w obszarze gdzie występuje półfabrykat, czyli tam gdzie pozostał materiał do zebrania. W cyklu tym można definiować globalne naddatki, ale co ważne na dowolnej powierzchni można wprowadzić indywidualną korektę. Cała obróbka odbywa się z pełną kontrolą kolizji. Dostępnych jest wiele opcji umożliwiających optymalizowanie ścieżek narzędzia. 

Oprócz standardowych obróbek np. wzdłuż X i Y, hyperMILL oferuje rozbudowaną ilość strategii do łatwej obróbki skomplikowanych obszarów modelu. Dla szczególnych przypadków strategie tworzą ścieżki narzędzia z uwzględnieniem optymalizacji a obróbka dużych modeli jest bardzo prosta. Obrabiane mogą być zdefiniowane wcześniej obszary, granice lub wskazane powierzchnie. Kontrola kolizji jest aktywna dla każdego rodzaju narzędzia, wykrywanie kolizji frezów stożkowych oraz uchwytów dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Specjalne funkcje HSC zostały zintegrowane z hyperMILL® w celu zapewnienia optymalnej precyzji, jakości powierzchni, trwałości narzędzia i dynamicznej wydajności maszyny.

Funkcję HSC charakteryzuje:

 • Zaokrąglenie promieni naroża,
 • Płynne zagłębianie,
 • Płynny dosuw,
 • Obróbka spiralna,
 • Unikanie pełnych cięć.

Strategia ta została zaprojektowana specjalnie do programowania ujemnych kształtów żeber. Podczas obróbki żeber, rowki do frezowania są automatycznie wykrywane ze stromymi obszarami i powierzchniami dna obrobionymi oddzielnie. Oprogramowanie CAM wybiera odpowiednią strategię obróbki zgrubnej w oparciu o sytuację geometryczną, aby całkowicie obrabiać sąsiednie obszary. Cykl obsługuje narzędzia stożkowe i stożkowo wzmocnione.

W tym cyklu generowane są zoptymalizowane ścieżki HSC do obróbki resztek. Wcześniejsza operacja obróbki zgrubnej służy jako punkt początkowy, a obszary materiału resztkowego są obliczane niezwykle szybko na podstawie materiału wyjściowego i minimalnej wartości usuwania materiału określonej przez użytkownika. Zwiększony posuw w oparciu o pozostały materiał gwarantuje wydajną obróbkę.

Wszystkie strategie obróbki 3D można również zastosować do indeksowania wieloosiowego ze stałym kątem narzędzia. Podczas tego procesu orientacja obróbki jest określana za pomocą układu. Proste definiowanie i zarządzanie układami pomaga użytkownikowi w operacjach programowania z nachyloną czwartą i piątą osią. Dzięki przekształceniom w programach NC, użytkownik może łatwo i wygodnie tworzyć programy dla wielu elementów w różnych orientacjach, mocowanych w jednym oprzyrządowaniu. Wszystkie ruchy przejazdowe narzędzia są sprawdzane pod kątem kolizji i optymalizowane dla zwiększenia wydajności procesu.

Strategie dla frezowania 3D
 • 3D obróbka zgrubna z półfabrykatu
 • Zoptymalizowana obróbka zgrubna 3D
 • 3D wykańczająca
 • 3D Wykańczająca na stałym Z
 • 3D Wykańczająca kształtowa na stałym Z
 • Obróbka 3D ISO
 • 3D Dowolna ścieżka frezowania 
 • Obróbka płaszczyzn 3D
 •  3D Obróbka wgłębna
 • 3D Kompletna wykańczajaca
 • 3D Wykańczająca równoległa
 • 3D automatyczna obróbka resztek
 • 3D obróbka resztek naroża
 • Obróbka 3D cięcia krawędzi
 • 3D obróbka Rework
 • 3D obróbka wzdłuż krzywych 
 • Obróbka 3D rowka/żebra
 • 3D kompletna kieszeni
 • 3D Obróbka ołówkowa
 • Pomiar

Korzyści ze strategii frezowania 3D

 • Proste i złożone części są obrabiane z niezwykłą wydajnością
 • Sprawdzanie kolizji z precyzyjnymi ścieżkami narzędzi
 • Szczegółowa symulacja
 • Zoptymalizowane ścieżki HSC i HPC dla zwiększenia wydajności
 • Optymalne strategie podejścia i wycofania dla wszystkich cykli
 • Proste i szybkie programowanie z użyciem dostosowanych funkcji procesu “CPF”
Obróbka - hyperMILL w 3D - ścieżki

Czy wiesz że?

Dzięki obróbce płaszczyzny 3D użytkownik może szybko zaprogramować jedną lub wiele płaskich powierzchni z pełnym sprawdzeniem kolizji. Wszystkie płaskie powierzchnie są wykrywane automatycznie przy użyciu granicy. Możliwe jest również ręczne zdefiniowanie obszarów frezowania poprzez wybór powierzchni. Aby jak najszybciej obrabiać płaskie powierzchnie, stosuje się wydajną strategię kieszeni.

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu