hyperMILL Cechy Slider

Programowanie NC na cechach

Standaryzacja i automatyzacja to dwa przykłady wykorzystania technologii cech. Informacje geometryczne z modelu CAD są automatycznie wykorzystywane do programowania CAM i są dostępne w każdej chwili.

Wiele elementów składa się z następujących podstawowych cech: otwory, kieszenie i wyspy. Biorąc pod uwagę dużą liczbę otworów, jakie może mieć dany komponent, szybko staje się jasne, że dla użytkownika CAM-u byłoby to nie tylko żmudne i wyczerpujące, gdyby musiał mozolnie programować każdy pojedynczy otwór ręcznie, ale także zwiększyłoby prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Co więcej, zmarnowany zostałby również cenny czas pracy. Czas ten mógłby być lepiej wykorzystany na bardziej złożone zadania programistyczne.

Komponenty o pewnym stopniu inteligencji

W tym miejscu pojawia się technologia cech hyperMILL®, która pozwala na kompleksowe opisanie właściwości konstrukcyjnych modelu, takich jak kieszenie czy otwory. Daje to elementom konstrukcyjnym pewien stopień inteligencji. Technologia cech jest pierwszym krokiem w kierunku silnej formy konstrukcji wariantowej.

Obróbka oparta na cechach przyspiesza i upraszcza programowanie NC poprzez zastosowanie zautomatyzowanych sekwencji programowania. Zautomatyzowane funkcje wspierają programistów CAM w ich codziennej pracy i przynoszą znaczne oszczędności czasu. Dalsze zalety technologii cech to wyższa jakość dzięki redukcji błędów, jak również kompleksowa standaryzacja dzięki dostępowi do procedur najlepszych praktyk.

Cechy i informacje istotne dla produkcji

Oprogramowanie hyperMILL® CAM automatycznie rozpoznaje większość cech pryzmatycznych, takich jak kieszenie, otwory lub rowki teowe. Funkcje użyteczne do obróbki łopatek i wirników mogą być również łatwo tworzone za pomocą makro. hyperMILL® oferuje wiele sposobów efektywnego przetwarzania informacji o geometrii dostępnych w systemie CAD w ramach programowania CAM. Oprócz przypisanych elementów geometrycznych, elementy zawierają również informacje istotne dla produkcji, takie jak góra, dół, orientacja i punkt początkowy.

Po zdefiniowaniu elementów można im przypisać strategie obróbki. W przypadku modyfikacji geometrii lub parametrów technologicznych, zmiany muszą być dokonywane tylko dla danego elementu. Zmiany te są następnie automatycznie włączane do ponownie obliczonego kodu NC. Jest to kolejny sposób, w jaki technologia wytwarzania elementów w hyperMILL® znacznie zmniejsza ilość wymaganego programowania.

Ale to nie wszystko: Tak zwane Customized Process Features (CPFs) są również dostępne dla indywidualnych rozwiązań. Umożliwiają one zdefiniowanie firmowych standardów dla podobnych geometrii i pomagają jeszcze bardziej zautomatyzować proces programowania. Przepływy pracy są ustalane, zapisywane jako makra technologiczne, a następnie mogą być ponownie zastosowane do podobnych zadań obróbczych.

Charakterystyczne geometrie są powiązane z dowolnie definiowanymi sekwencjami różnych strategii obróbki, od 2.5D i 3D do 5-osiowego frezowania i toczenia.

Wykrywanie geometrii, tworzenie granic, krzywizn prowadzących i profili, a także grupowanie powierzchni i otworów

Automatyczne rozpoznawanie kieszeni, nawet w przypadku kieszeni bez dna

Otwory ogólne jako przelotowe lub ślepe ze wszystkimi właściwościami obróbczymi

Automatyczne rozpoznawanie rowków Teowych wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami

Rozpoznawanie cech z ciał stałych i modeli powierzchniowych

Przejrzyste wyświetlanie różnych funkcji lub stron obróbki

Proste definiowanie i wykorzystywanie funkcji łopatek turbinowych do nakładania makr

Proste definiowanie i korzystanie z funkcji wirnika w celu zastosowania makr

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu