Nowy hyperMILL 2021.2

hyperMILL 2021.2_1

hyperMILL® 2021.2 oferuje wiele nowych funkcji, które upraszczają i przyspieszają Twoje codzienne zadania.

Wizualizacja_hyperMILL 2021.2

Zaawansowane opcje wizualizacji
Nowe funkcje w hyperMILL® gwarantują lepszy przegląd podczas
programowania CAM. 

 • Automatyczne wyświetlanie modelu półfabrykatu
  Półfabrykat może być teraz wyświetlany automatycznie dla każdego
  zadania obróbki. Oznacza to, że w razie potrzeby używany
  półfabrykat może być natychmiast widoczny po wybraniu zadania. Tę opcję wizualizacji można aktywować lub dezaktywować w każdej chwili w menu podręcznym lub poprzez podwójne kliknięcie
  symbolu żarówki.
 • Podgląd wybranych obiektów
  Obiekty używane w zadaniu, takie jak krzywe, ściany lub punkty, są wyróżnione w hyperMILL®, kiedy wybrane jest zadanie. Tę opcję wizualizacji można aktywować lub dezaktywować w każdej chwili przy użyciu skrótu „Q”

Edycja ścieżki narzędzia
W nowej wersji hyperMILL® interaktywna metoda edycji interaktywnej ścieżki narzędzia jest teraz również dostępna dla strategii 5-osiowych. Umożliwia to użytkownikowi edycję istniejących ścieżek narzędzia w sposób bardzo elastyczny, aby możliwa była ich
optymalna adaptacja do warunków komponentu. Intuicyjna praca
ułatwia skrócenie ścieżki narzędzia, na przykład dla wybranych
punktów i krzywych, w wybranym obszarze lub na płaszczyźnie.
Można także wybierać i usuwać kompletne sekwencje ścieżki narzędzia między dwoma punktami G0. Makra dojazdu i wycofania
umożliwiają czystą obróbkę przyciętych obszarów. Zmodyfikowane
ścieżki narzędzia są sprawdzane pod kątem kolizji.
Dodatkowo polecenie „Edytuj ścieżkę narzędzia” można teraz
wykonać bezpośrednio za pośrednictwem menu kontekstowego
ścieżki narzędzia.

hyperMILL Rowek-T

Obróbka rowka teowego w modelu 3D
W tej strategii mogą być teraz stosowane również frezy tarczowe. Geometria narzędzia jest w pełni zmapowana w hyperMILL® i jest wykorzystywana zarówno do obliczenia, jak i wykonania symulacji.

Obróka ISO 3D
Można teraz wykorzystać kilka krzyw ograniczających w strategii, aby umożliwić obróbkę różnych obszarów w jednym zadaniu.
Kilka zamkniętych krzyw ograniczających można wybrać do precyzyjnego ograniczenia obróbki.

hyperMILL ISO 2021.2
Stały dystans 2021.2

Obróbka 3D wykańczająca równoodległa
Obszar obróbki można teraz dodatkowo zdefiniować poprzez wybór krzywych ograniczających. Umożliwia to precyzyjną obróbkę indywidualnych obszarów na modelu powierzchni.
Opcja „Płynne zachodzenie” pozwala uzyskać płynne i czyste przejścia i jednolity wygląd.  Opcja generuje na granicy dodatkowe ścieżki które zachodzą na siebie.

Obróka wykańczająca kształtowa 3D
Kilka innowacji pomaga ulepszyć obróbkę

 • Zoptymalizowane sortowanie ścieżek, co skutkuje zmniejszoną liczbą wycofań narzędzia
 • Płynne zachodzenie ścieżek na granicy, umożliwia obróbkę bez widocznych przejść.
 • Można teraz użyć do obliczeń dowolną geometrię narzędzia.
 • Przycięcie ścieżek narzędzia do półfabrykatu.
Wykańczająca kształtowa 2021.2
 • 5-osiowa obróbka kanałów

Strategie obróbki kanałów zostały ulepszone. W celu zapewnienia większej przejrzystości karta obróbki 5-osiowej została unormowana i oferuje teraz te same parametry ustawień dla wszystkich strategii.
Ustalony kąt narzędzia nie musi już być aktywowany poprzez pole wyboru, ponieważ dostępne są teraz opcje alternatywne:

 • Opcja “Stała 3D” tworzy ścieżki z osią narzędzia w kierunku osi Z układu
 • Opcja “5X Płynna” jest możliwa w połączeniu z żądanym kątem pochylenia i maksymalnym kątem pochylenia

W obróbce płynnej 5-osiowej żądany kąt pochylenia wynoszący zero stopni doprowadzi do zmodyfikowanego procesu obróbki. Jeśli opcja unikania kolizji jest nieaktywna, indeksowana obróbka jest wykonywana wyłącznie od punktu początkowego do punktu końcowego. Jeśli opcja unikania kolizji jest aktywna, rozpoczyna się indeksowana obróbka i obróbka jest kontynuowana jako płynna, kiedy konieczne jest unikanie kolizji. Kiedy kanały są początkowo pionowe, zapobiega się w ten sposób niepotrzebnym ruchom w osi liniowej.
Kiedy frez kulowy jest używany z wyłączonym narzędziem do monitorowania, znany ruch wycofania osiowego nie jest już wykonywany. W celu osiągnięcia bezkolizyjnego ruchu G1 ostrza narzędzia (sfera) przy odchodzeniu od składnika odwołanie do płaszczyzny początkowej jest teraz zbliżone do frezu sferycznego.

 

hyperMILL® BEST FIT –  inteligentne dopasowanie komponentów za naciśnięciem przycisku

Czy jest Ci znany ten problem? Poświęcasz wiele czasu, wysiłków i cierpliwości, dopasowując swój półfabrykat lub kompo-nent do obrabiarki, ale w końcu Twój ostateczny komponent nie pasuje, pomimo całego włożonego wysiłku. Mamy teraz proste i skuteczne rozwiązanie właśnie tego problemu!
Dzięki hyperMILL® BEST FIT wszelkie niepewności związane z tym krytycznym interfejsem są eliminowane za naciśnięciem przycisku. Po otwarciu maszyny po obróbce nie napotkasz już żadnych niespodzianek, takich jak nieobrobione obszary z niewielkimi naddatkami. Z hyperMILL® BEST FIT proces jest bezpieczny, precyzyjny i możliwy do zaplanowania.

Więcej informacji wybierz

Wiązanie
Nowa funkcja wiązanie „Styczności” umożliwia wzajemne wy-równanie ścian walcowych względem siebie.

Wiązanie styczności hyperCAD-S 2021.2
V-szkic hyperCAD-S 2021.2

Szkicowanie przy użyciu szkicu V
Dwóch nowych wiązań można używać podczas szkicowania przy użyciu szkicu V.

 • Promień zbieżności
 • Długość zbieżności

Kontur kształtu
Nowa opcja „Obrotowe” umożliwia również tworzenie konturów obrotowych. Można je tworzyć w postaci polilinii lub precyzyj-nych linii i łuków.

Krzywa średnia w hyperCAD-S 2021.2

Krzywa średnia
Nowe polecenie krzywa „Średnia” tworzy nową, pośrednią krzy-wą pomiędzy dwoma zestawami krzywych. Opiera się to na krzy-wej izoparametrycznej obliczanej ze ściany rozwijanej pomiędzy dwoma wybranymi zestawami krzywych. W ten sposób możliwe jest tworzenie przybliżonych średnich krzywych w przestrzeniach 2D i 3D.

Aby dowiedzieć się więcej o nowej wersji pobierz ulotkę:

Co nowego w 2021.2

Pobierz już teraz hyperMILL 2021.2

Instalacja Online

Instalacja Offline

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu