hyperMILL Automatyzacja

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced

Zaawansowane rozwiązanie automatyzacji CAM

Główną zaletą technologii automatyzacji OPEN MIND jest to, że umożliwia ona unikalne mapowanie procesów produkcyjnych, a następnie ich standaryzację.

Od załadowania modelu CAD aż do gotowego programu NC – cały proces roboczy jest przechowywany i można go zastosować do nowych komponentów w ciągu kilku sekund.

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced oferuje poziom technologii, który wykracza daleko poza automatyzację standardowych funkcji geometrii. Specyficzne cechy modeli CAD mają w tym kontekście znaczenie drugorzędne. Główny nacisk położono na elementy, które zawiera model CAD. Doświadczeni użytkownicy hyperMILL® mogą definiować poszczególne etapy procesu za pomocą szerokiej gamy funkcji szablonów. Umożliwia to nawet definiowanie i standaryzację złożonych procesów.

hypermill-automation-center-advanced

Zautomatyzowany CAD

Wykorzystanie funkcji CAD do automatyzacji NC sprawia, że technologia OPEN MIND jest wyjątkowa. Przed rozpoczęciem programowania dane modelu muszą być często przygotowane zgodnie z określonym etapem pracy. Obejmuje to takie działania, jak zamykanie otworów za pomocą poleceń powierzchni, tworzenie krzywych granicznych lub przesuwanie układów współrzędnych oraz definiowanie zależności dla wyrównania komponentów. Użytkownicy mogą kształtować proces automatyzacji i każdy pojedynczy krok zgodnie ze swoimi standardami, wykorzystując swoją wiedzę produkcyjną do programowania komponentów w jak najkrótszym czasie.

Bezproblemowa automatyzacja

Złożone procesy produkcyjne można zautomatyzować za pomocą funkcji hyperMILL®, a także funkcji CAD programu hyperCAD®-S. Użytkownik definiuje wszystkie poszczególne kroki, od przygotowania danych i programowania po symulację i program NC. Po zautomatyzowaniu procesu można go zastosować do nowych komponentów. Po uruchomieniu zadania proces jest wykonywany automatycznie. Jeśli istnieje niejednoznaczny wybór lub inny powód, dla którego automatyzacja musi zostać wstrzymana, użytkownik jest proszony o interwencję. W takim przypadku hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced prowadzi użytkowników interaktywnie przez poszczególne etapy procesu.

Zakres funkcji

> Dostęp do ponad „500” funkcji szablonów

> Funkcje hyperCAD®-S i hyperMILL® można zautomatyzować

> Każdy krok można udokumentować

> Wsparcie Narzędzi Wirtualnych

> Technologia cech i makr

> Złożone geometrie są zdefiniowane w CPF

> Kontrola poszczególnych działań za pomocą kolorów

hyperMILL® AUTOMATION Center

> Basic

> Rozwiązania klienta

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu