hyperMILL toczenie slider

millTURN: Frezowanie i toczenie za pomocą jednego oprogramowania CAM

Centra frezarsko-tokarskie są przeznaczone do wydajnej obróbki symultanicznej w jednym ustawieniu. Dzięki modułowi millTURN Machining, oprogramowanie hyperMILL® CAM zapewnia doskonałą integrację strategii frezowania i toczenia w jednym interfejsie użytkownika.

Połączone centra frezarsko-tokarsie są bardzo zaawansowanym typem maszyny CNC, ponieważ łączą w sobie dwa różne rodzaje technologii obróbki. Zaletą jest to, że przedmiot obrabiany może być frezowany i toczony na jednej maszynie i jednym ustawieniu. Oznacza to, że nawet bardzo złożone detale mogą być całkowicie obrobione w jednym zestawie. Połączenie frezowania i toczenia staje się zatem coraz bardziej istotne w programowaniu CNC.

hyperMILL toczenie ikona

Kompleksowa obróbka na jednej maszynie NC

Toczenie ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o produkcję określonego asortymentu części. Na przykład, gdy typowy frezowany element ma rotacyjnie symetryczny kontur zewnętrzny, nie ma potrzeby ponownego mocowania elementu na drugiej maszynie z uwzględnieniem obróbki jednoostrzowej. Czas produkcji zostaje skrócony i osiągnięta większa precyzja. Dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, toczenie frezarskie czyni procesy produkcyjne bardziej ekonomicznymi.

Toczenie i frezowanie w jednym interfejsie CAM

Złożoność toczenia i frezowania stawia wyższe wymagania programowaniu NC. Oprogramowanie CAM musi umożliwiać bezpieczną i wydajną pracę.Obróbka MILL-TURN jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem hyperMILL® CAM. Użytkownik może używać zarówno strategii frezowania/toczenia jak i wszystkich strategii frezowania 2.5D, 3D i 5-osiowego w jednym interfejsie użytkownika. Nawet wymagające zadania frezowania i toczenia mogą być bardzo wygodnie zaprogramowane w hyperMILL® przy pomocy modułu MILL-TURN Machining. Wynika to z faktu, że wszystkie strategie toczenia i frezowania mogą być dowolnie łączone ze sobą. Oznacza to, że programista NC może być bardzo elastyczny przy wyborze najlepszej możliwej strategii obróbki.

Kolejną zaletą modułu MILL-TURN Machining jest w pełni zintegrowana baza danych narzędzi, analizowanie stanu magazynowego, kontrola kolizji i postprocesor w hyperMILL®. Funkcje te mogą być wykorzystywane wspólnie dla wszystkich operacji frezowania i toczenia.

hyperMILL MILL-TURN Machining

W hyperMILL dostępne są różne strategie obróbki zgrubnej. Ścieżki narzędzia można generować równolegle do konturu obriabianego, osiowo lub promieniowo względem osi obrabianego detalu. Naddatki mogą być określane niezależnie dla całego modelu, a także oddzielnie dla osi X i osi Z. Liczne opcje podejścia i wycofania narzędzia zapewniają bezkolizyjne, gładkie wejścia i wyjścia narzędzia podczas obróbki. Istnieje także możliwość generowania w czasie równoległym półfabrykatów do kolejnych operacji toczenia (półfabrykat 2D), a także do operacji frezowania (półfabrykat 3D).

Operacje tokarskie i wytaczanie w hyperMILL mogą być wykonywane w tym samym oknie dialogowym. Aby przejść z operacji toczenia do operacji wytaczania należy zaznaczyć tylko jedną opcję, a narzędzie, parametry oraz inne funkcje dostosowywane są do operacji wytaczania. Wszystkie opcje i funkcjonalności (kontrola kolizji, dojazdy i wyjazdy narzędzia, generowanie półfabrykatu itd.) dostępne w toczeniu, działają identycznie w operacjach wytaczania.

Dzięki możliwości kopiowania operacji w hyperMILL, operacje toczenia wykańczającego można bardzo szybko wykonać na bazie operacji toczenia zgrubnego. Wystarczy tylko skopiować zadanie toczenia zgrubnego, następnie w skopiowanym zadaniu wybrać opcję wykańczająca, a program sam dostosuje resztę parametrów skrawania. Możliwa jest także obróbka zależna od kąta pochylenia obrabianego obszaru. W przypadku obróbki wykańczającej obszarów wytaczanych jest wykonywane podobnie jak w przypadku toczenia. Wszystkie opcje i funkcjonalności także są dostępne podczas wytaczania

W modelach toczonych na wszelakiego rodzaju maszynach powszechnie występującym elementem są rowki – promieniowe, osiowe, zewnętrzne
i wewnętrzne. W hyperMILL dostępnych jest wiele opcji ułatwiających wykonanie takich elementów. Obróbka zgrubna rowków może być przeprowadzona za pomocą różnych strategii w zależności od potrzeb i preferencji technologa.

Obróbka wykańczająca wszystkich rodzajów rowków może być przeprowadzona z jednego okna dialogowego. Całość rowka może być wykończona w jednym przejściu (wymagane są do tego celu odpowiednie narzędzia) lub w dwóch przejściach – kolejno z prawej i z lewej strony. Możliwości określenia kątów obróbki oraz rodzajów podejścia i wycofania narzędzia, sprawiają że każdy programista jest w stanie dostosować ścieżki do swoich indywidualnych potrzeb.

Nacinanie gwintów umożliwia realizację zadania dla pojedynczego lub kliku cylindrycznych, stożkowych, wewnętrznych lub zewnętrznych gwintów, ze stałym skokiem. Realizowane jest cięcie ze stałym wiórem lub stałą wartością X. Nacinanie gwintów jest bardzo proste w definicji i realizowane przez określenie zewnętrznej krawędzi lub wewnętrznej średnicy, jako drogi prowadzenia. Dla indywidualnych wymagań są możliwe odpowiednie regulacje kąta posuwu lub offsetu wykańczającego.

W przypadku operacji wiertarskich wykonywanych na tokarkach zasada programowania ścieżek w hyperMILL pozostaje niezmienna. W operacjach tokarskich programista ma do dyspozycji dokładnie te same cykle co w przypadku operacji frezowania. Można wykonywać wiercenia osiowe, a także wszelakiego rodzaju otwory kątowe, czy promieniowe znajdujące się na określonym promieniu.

W przypadku obróbki części tokarskich, które wymagają zastosowania cykli frezarskich (obróbka z napędzanymi narzędziami), wszystkie cykle dostępne w hyperMILL mogą być z powodzeniem stosowane. Szeroka baza tych cykli gwarantuje wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów frezarskich na wszelakiego rodzaju centrach tokarsko – frezarskich.

Cechy Charakterystyczne:

Korzyści:

  • Pojedyncze środowisko programowania dla zadań toczenia i frezowania,
  • Szerokie spektrum dostępnych strategii toczenia i frezowania dla elastycznego programowania aż do złożonych zadań 5-osiowych,
  • Współdzielona baza danych narzędzi do toczenia, frezowania i wiercenia umożliwia znormalizowane zarządzanie narzędziami
  • Postprocesory indywidualnie dopasowane do maszyny, sterowania i zakresu części generowanego kodu NC dla operacji toczenia i frezowania w jednym programie NC,
  • Prosta definicja narzędzia: Definiowanie płytek za pomocą kodu ISO lub ANSI
  • Nie ma potrzeby zmiany środowiska programowania,
  • Większa dokładność i krótszy czas ustawiania,
  • Proste zarządzanie narzędziami toczenie i frezowanie w jednym programie NC: Do operacji toczenia i frezowania używany jest wspólny postprocesor,
  • Bezpieczeństwo unikania kolizji we wszystkich cyklach i dla całego elementu,
  • Śledzenie narzędzi we wszystkich operacjach: Aktualizacja stanu magazynu narzędziowego jest również obliczana dla wszystkich operacji toczenia i frezowania.
 
 
 

hyperMILL® MILL-TURN Obróbka skrawaniem: Obudowa silnika | Hermle

Ten film przedstawia obróbkę obudowy silnika dla przemysłu lotniczego na urządzeniu Hermle C42 MT. Został on zaprogramowany za pomocą programu hyperMILL® MILL-TURN Machining w połączeniu z wysokowydajnymi strategiami z pakietu hyperMILL® MAXX Machining.

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu