hyperMILL 2020.2

hyperCAD®-S
Co nowego w 2020.2 ?

Wersja 2020.2 hyperMILL® zintergowana z hyperCAD®-S     po raz kolejny zawiera wiele ważnych funkcji i wiele nowych funkcjonalności.

hyperCAD®-S Parametric stanowi kolejny z naszych kamieni milowych. Dzięki temu komponenty można modelować parametrycznie.

Modelowanie parametryczne teraz w hyperCAD®-S

Nowa wersja hyperCAD®-S zawiera ważną aktualizację technologii: modelowanie parametryczne. Umożliwia to użytkownikowi nie tylko modelowanie komponentów bezpośrednio, ale także w oparciu o historię modelowania i parametry. hyperCAD®-S jest pod tym względem bardzo elastycznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na stosowanie obu metod jednocześnie. Na przykład można parametrycznie zaprojektować płytkę mocującą, a także umieścić statyczny model imadła w tym samym zestawie danych. Podobnie możesz użyć statycznego modelu bryłowego w trybie parametrycznym i dodać do niego funkcje parametryczne lub możesz przekonwertować model parametryczny na bryłę statyczną. Dane geometrii parametrycznej stosowane w hyperMILL® są powiązane ze sobą, a gdy zachodzą jakiekolwiek zmiany, są aktualizowane automatycznie.

hyperCAD-S Parametric

Modelowanie parametryczne

Projektowanie parametryczne rozpoczyna się od szkicu zmiennego, który zestawia się przy użyciu różnych zależności i parametrów. Na podstawie V-Szkic możesz na przykład utworzyć funkcję wyciągnięcia lub obrotu. Możesz zmienić kształt, modyfikując poszczególne parametry. Robiąc to, tworzysz model stopniowo. hyperCAD®-S oblicza natychmiast wszystkie zmiany, tak że są natychmiast widoczne. Model nie musi być ponownie obliczany.

Modelowanie bezpośrednie i parametryczne w tym samym środowisku

Możesz użyć tego samego zestawu danych do bezpośredniego modelowania i projektowania parametrycznego. Możesz uwzględnić swoje statyczne modele bryłowe w projekcie parametrycznym i dodać do nich sparametryzowane funkcje. Podobnie możesz przekonwertować model parametryczny na bryłę statyczną, na przykład, jeśli chcesz wykonać dalsze bezpośrednie modelowanie. Dlatego stosowanie tych dwóch metod projektowania obok siebie jest bardzo proste.

hyperCAD-S Parametric wałek

Typowe zastosowania

Uchwyty tokarskie można projektować parametrycznie. Korzystając z tego samego modelu podstawowego, możesz szybko tworzyć warianty w różnych rozmiarach.

Nowe interfejsy

Dostępnych jest teraz wiele nowych interfejsów. To znacznie poprawiło import danych CAD. Podczas importowania plików CATIA, Creo, JT, NX, SOLIDWORKS i STEP dane PMI są również importowane i wyświetlane jako grafika wektorowa. Ponadto dodano nowe interfejsy dla CATIA V6 3DXML i Rhino 3dm.

Oprogramowanie CAM hyperMILL®
Nowe funkcje w wersji 2020.2

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu