Nowy hyperMILL 2021.1

Najnowszy hyperMILL 2021 - zobacz możliwości

Nowa wersja pakietu hyperMILL® CAD / CAM 2021.1 oferuje szeroką gamę nowych funkcji dla jeszcze wyższych jakości powierzchni, głównie w produkcji narzędzi i form. 

Edycja ścieżki narzędzia

Edycja ścieżki narzędzia
Nowy „Tryb interaktywny” zadania Edytuj
ścieżkę narzędzia umożliwia użytkownikowi edycję istniejących
ścieżek narzędzia w sposób bardzo elastyczny, by możliwa była
ich optymalna adaptacja do warunków części.

Możliwość interaktywnej edycji ścieżki za pomocą wyboru:

 • Punktów,
 • Według grup,
 • Według wyboru,
 • Według granic,
 • Płaszczyzny odbicia,
 • Ścian,
 • Po krzywych.

3D wykańczająca
Polecenie „Optymalizacja XY” zostało dodane do obróbki realizowanej z użyciem strategii posuwu wzdłuż osi X lub Y. Jeśli na
przykład nie można przeprowadzić optymalnej obróbki obszaru
wzdłuż osi X, jest on automatycznie obrabiany wzdłuż osi Y, co
pozwala na utrzymanie stałego posuwu. Polecenie „Płynne zachodzenie” zapewnia płynną obróbkę tych obszarów.

optymalizacja XY
3D zgrubna

Zoptymalizowana obróbka zgrubna 3D

 • Opcja „Maksymalna wysokość kroku” pozwala na uzyskanie
  ciągłego naddatku, nawet w przypadku znacznego posuwu
  osiowego. Pozostały materiał na ściankach pochyłych jest usuwany od dołu do góry po obróbce zgrubnej zależnie od zdefiniowanej wysokości kroku.
 • Teraz można zdefiniować punkty zagłębiania dla obróbki. Pozwala to na rozpoczęcie czynności obróbki bezpośrednio w istniejącym otworze bez stosowania dodatkowego makro zbliżeniowego.
 • Dane wyjściowe NC z użyciem poleceń G2/G3

5-osiowy Radial Machining
Nowa strategia umożliwia bardzo łatwe programowanie kształtów butelek i uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Dzięki
nowej metodzie projekcji promieniowej ścieżki narzędzia są
obliczane bardzo szybko, a użytkownik może skorzystać z różnych strategii obróbki, by elastycznie reagować na różne warunki
związane z komponentami.
Strategia ta oferuje opcje „Tryb powierzchni o wysokiej precyzji” i
„Płynne zachodzenie”, by zapewnić najlepszą jakość powierzchni i płynne przejścia. Polecenia te są standardowo zintegrowane
i gwarantują wysoce precyzyjną obróbkę.
5-osiowym pochyleniem narzędzia sterują proste opcje przechyłu określone w strategii, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obróbką symultaniczną 3+2, czy 5-osiową.

5-Axis Promieniowy
5-Axis Radial
Stały-Z-2021

3D Wykańczająca na stałym Z

 • Do zwykłych kroków dodawany jest etap pośredni w celu
  zapewnienia optymalnej obróbki wykrytej powierzchni płaszczyzny.
 • Strategia ta umożliwia zdefiniowanie punktów początkowych
  uwzględnianych podczas obróbki.
 • Makra można teraz definiować prostopadle do powierzchni i
  można określić prędkość posuwu dla zbliżania i oddalania.

3-osiowa symultaniczna wysoko wydajna obróbka tokarska

Tryb wysokiej wydajności został zintegrowany z 3-osiową obróbką zgrubną, z myślą o połączeniu wszystkich zalet obróbki frezarskiej HPC i symultanicznej. Sprawia to, że korzystanie z wysoko wydajnych ścieżek narzędzia jest bardzo łatwe dzięki zoptymalizowanym ruchom zbliżania i oddalania podczas symultanicznej obróbki tokarskiej. Symultaniczną obróbkę zgrubną wzbogacono o zalety obróbki tokarskiej HPC za naciśnięciem jednego przycisku, łącząc obie technologie z maksymalną łatwością obsługi.

hyperMILL 3-Axis trochoida
Nowy hyperMILL 2021 - dopasowanie

Wyrównanie do najlepszego dopasowania


Nowe polecenie „Wyrównaj do najlepszego dopasowania” umożliwia wyrównanie komponentów podobnych do geometrii względem siebie przy użyciu zdefiniowanej pary punktów. Algorytm automatycznie oblicza najlepsze możliwe wyrównanie. Użytkownik
może zastosować różne parametry, aby określić dokładnie, jak
ma wyglądać wyrównanie. Na przykład może zablokować translację i obrót osi oraz określić wyważenie między poszczególnymi
parami punktów. Umożliwia to na przykład optymalne i szybkie
wyrównanie siatek lub powierzchni spawania w odniesieniu do
aktualnego modelu CAD.

hyperMILL® SIMULATION Center

Wersja 2021.1 oferuje nowe skuteczne metody symulacji maszyn do takich czynności, jak toczenie i frezowanie. Przekłada się
to na szybsze symulacje, niezależną kontrolę kolizji i obszerne funkcje analizy w intuicyjnym środowisku operacyjnym. Nowy
moduł hyperMILL® SIMULATION Center stworzono w oparciu o wygląd i wrażenia, jakie oferuje hyperMILL® VIRTUAL Machining
Center, gdyż naszym celem jest umożliwienie programiście CAM jak najwierniejszego symulowania rzeczywistości.

Nowy hyperMILL - symulacja 2021

Aby dowiedzieć się więcej o nowej wersji pobierz ulotkę:

Co nowego w 2021.1

Pobierz już teraz hyperMILL 2021.1 SP1 Hotfix1

Instalacja Online

Instalacja Offline

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu