hyperMILL pomiar slider

Wydajny pomiar przedmiotów obrabianych na maszynach CNC

Wewnętrzny proces pomiaru przedmiotów obrabianych tworzy idealne połączenie pomiędzy obróbką CNC a kontrolą jakości. Oprogramowanie hyperMILL® CAM oferuje różne cykle pomiarowe, które pozwalają użytkownikom na łatwe i wygodne wykonywanie operacji pomiarowych na obrabiarce.

Pomiary przeprowadzone na maszynie CNC pozwalają na jak najwcześniejsze wykrycie błędów produkcyjnych. Wewnętrzna kontrola jakości procesu pozwala na uniknięcie dodatkowych, czasochłonnych czynności związanych z ustawianiem i montażem. Korzyści dla firm obejmują: zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność czasu i zwiększenie konkurencyjności. Ponadto, bieżąca kontrola jakości jest ważnym warunkiem wstępnym dla automatyzacji procesów produkcyjnych.

hyperMILL pomiar

Pomiar za pomocą oprogramowania CAM

Pomiar rozpoczyna się już na etapie programowania NC. Oprogramowanie hyperMILL® CAM definiuje sondę stykową w taki sam sposób, jak konwencjonalny typ narzędzia. Podobnie jak w przypadku narzędzi, hyperMILL® oferuje cykle pomiarowe dla sondy, co umożliwia szybkie i łatwe programowanie, które jest całkowicie zintegrowane z kodem NC.

OPEN MIND opracował trzy strategie pomiaru detali, które są dostępne we wszystkich cyklach pomiarowych 2D:

 • Ustaw bazę,
 • Zmierz i dostosuj,
 • Pomiar / kontrola detalu

Firma OPEN MIND zaprojektowała swoje rozwiązanie pomiarowe dla całego procesu obróbki NC. System ustawia przedmiot obrabiany, przy pomocy sondy i kolejno wyznacza jego punk bazowy. Pomiar obrabianego przedmiotu podczas obróbki NC umożliwia wczesne wykrycie i zareagowanie na błędy produkcyjne. Na przykład, jeżeli po obróbce zgrubnej lub półwykańczającej zostaną zidentyfikowane odchylenia w dokładności wymiarowej, można odpowiednio dostosować późniejszy proces obróbki. Cykle pomiarowe zintegrowane z procesem obróbki umożliwiają aktywną kontrolę procesu.

Cykle sondowania w kodzie NC:

 • Pomiar elementów prostokątnych,
 • Pomiar elementów okrągłych,
 • Sondowanie zależne od osi,
 • Sondowanie punktowe 3D.
 • Sondowanie szczelinowo-żebrowe,
 • Wyrównanie obrabianego elementu wzdłuż krawędzi,
 • Wyrównanie obrabianego elementu z otworami

Wszystkie cykle pomiarowe są w pełni zintegrowane z kodem NC. Postprocesor interpretuje to wyjście i tłumaczy kod na język sondy lub układu sterowania. Przed użyciem cykli pomiarowych hyperMILL® , należy skonfigurować postprocesor. Odpowiednie cykle sterowania są następnie wywoływane w sterowniku maszyny i maszyna zaczyna zbierać wyniki pomiarów.

Cechy pomiaru

 • Definicja punktu zerowego: Punkt zerowy komponentu może być zdefiniowany szybko i niezawodnie. Punkt zerowy może być również ustawiony w przypadku maszyny 5-osiowej pod kątem.
 • Pomiar równoległy do osi, pomiar elementów prostokątnych i okrągłych oraz pomiar dowolnych punktów 3D.
 • Sonda stykowa jest tak samo łatwa do zaprogramowania jak narzędzie we wszystkich cyklach.
 • Pomiar obsługuje zarówno maszyny 3-osiowe, jak i 5-osiowe.
 • Wszystkie ruchy sondy dotykowej są sprawdzane pod kątem kolizji.
 • Informatyczna kontrola procesu: Możliwe jest łatwe generowanie danych pomiarowych dla poszczególnych geometrii elementów i dostęp do nich ze sterownika.
 • Aktywna kontrola procesu: Integracja cykli pomiarowych umożliwia aktywną kontrolę procesu obróbki. Na przykład, jeśli wystąpią odchylenia dla średnicy lub długości narzędzia, mogą one być uwzględniane podczas późniejszej obróbki.

Korzyści z pomiaru 

 • Pomiary zintegrowane z procesem,
 • Przyspieszony proces kontroli jakości potwierdza prawidłowość wykonania detalu,
 • Unikanie błędów

Umów się na prezentację online

5X Pierścień turbiny

Z racji ograniczonych możliwości osobistych spotkań, zapraszamy do skorzystania z cyklu indywidualnych prezentacji online. Każda prezentacja może zostać podzielona na etapy, co stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla osób które jednorazowo nie mogą zagospodarować dużej ilości czasu.
Indywidualnie ustalony zakres prezentacji może obejmować:
– automatyzacja procesu programowania
– programowanie operacji 2,5D oraz 3D
– optymalizacja i obróbki wysokowydajne
– wsparcie programowania wieloosiowych obróbek indeksowanych
– płynne zaawansowane obróbki wieloosiowe 
– symulacja i kontrola kolizji

Dariusz Szczotka

Inżynier sprzedaży CAM
mob: 505 844 580
email: dariusz.szczotka@camtechnology.pl

Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu