CAD stworzony z myślą o CAM

hyperCAD-S to CAD stworzony dla CAM

Tylko wysokiej klasy programista może zrobić system CAD dla CAM. Mając to na uwadze, Open Mind Technologies AG – znany jako pionier innowacji – opracował nowy system CAD który jest idealnie dopasowany do hyperMILL®. System posiada własne jądro  3D CAD z Open Mind. Efektem jest unikalny system CAD dla programistów CAM, który jest bardzo łatwy do nauki i znacznie przyspiesza programowanie procesów NC. hyperCAD®-S w pełni wykorzystuje wydajność oferowaną przez współczesne systemy komputerowe do tworzenia cyfrowego programowania CAM. Zaawansowane i niezwykle potężny system 64-bitowy jest idealnym rozwiązaniem dla opracowania wielu codziennych wyzwań, które pojawiają się podczas pracy z siatkami mesh, powierzchniami,  bryłami i służą do tworzenia precyzyjnych komponentów i narzędzi. Duże ilości importowanych danych zupełnie niezależnie od oryginalnego systemu CAD, może być łatwo, szybko i bezpiecznie przygotowana do późniejszego programowania NC. hyperCAD®-S jest czystym systemem CAD dla CAM.

 • hyperCAD-S: Keyword navigation

  Elementy graficzne mogą być połączone za pomocą tagów, podobnych do słów kluczowych. Umożliwia to łatwe odfiltrowanie wszystkich interesujących informacji z modelu CAD. Na przykład: „wszystkie otwory o promieniu od 2 do 20 mm”.

 • hyperCAD-S: Fill faces

  Powierzchnie które mają być wypełnione mogę być automatycznie zamknięte – na krawędziach powierzchni

 • hyperCAD-S: Analytical functionFunkcje analityczne na bardzo skomplikowanej geometrii pozwalają szybko i niezawodnie zlokalizować podcięte obszary. Umożliwia to natychmiastową ocenę jakości danego elementu.

 • hyperCAD-S: Standard Preparation

  Łatwo jest stworzyć w prosty sposób powierzchnie lub wydłużyć istniejącą, która wymaga szybkiej przebudowy. Tak jest również w przypadku przycięcia i wydłużenia krzywych prowadzenia, jak również pomocnych przy projektowaniu powierzchni płaskich i systemów osi.

CAD dla CAM

Programiści CAM odmiennie od większości inżynierów i projektantów używają systemów CAD. hyperCAD®-S musi zatem w całości sprostać wymaganiom użytkowników CAM. Efektywne programowanie CAM ma zasadnicze znaczenie i doskonale wsparcie ze strony systemu CAD.

 • CAD CAM
 • 64-bitowy multi aplikacja
 • Najwyższa wydajność
 • Optymalna ergonomia
 • Intuicyjny
 • Optymalne wykorzystanie sprzętu

Geometric Engine – bazowy system CAD na start

Każdy programista CAM zna standardowe polecenia wyboru CAD, dodawanie, usuwanie, modyfikacja, podglądu jak i ukrywania powierzchni, krzywych i punktów. Użytkownicy oczekują najwyższej jakości rezultatu z wyciągnięcia, wypełnienia i odsunięcia powierzchni, które tworzą. hyperCAD®-S oferuje to wszystko i wiele, wiele więcej. OPEN MIND zadbał przy opracowywaniu innowacyjnego CAD, dostosowania specyficznych funkcji CAD, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby programistów CAM, a nie projektantów.

Zamiast polegać na licznych rozproszonych podmenu (jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych systemów konstrukcyjnych), hyperCAD®-S wykorzystuje centralne, przyjazne dla użytkownika okna dialogowe z dużymi ikonami. Inteligentne mechanizmy selekcji i innowacyjne funkcje, dowolnie definiowanych filtrów sprawiają, że znacznie łatwiej jest używać elementy geometryczne do dalszego programowania. Importowana geometria może być czyszczone szybko w razie potrzeby za pomocą standardowych narzędzi modyfikujących powierzchnię.

W pełni kompatybilny z hyperCAD®:

Jest rzeczą oczywistą, że hyperCAD®-S jest kompatybilny z hyperCAD®. Wszystkie wersje są w pełni obsługiwane: pliki E3, E2 i GKD, listy zadań i wybór elementów.

Nowy sposób nawigacji:

Zaawansowane funkcje nawigacji i wyboru zapewnią wsparcie podczas pracy z dużymi modelami.

Szybkie naprawy i zmiany:

Jak każdy programista CAM wie, że większość importowanych z zewnątrz danych zawiera błędów. hyperCAD®-S zawiera zatem szereg funkcji naprawczych mających na celu przyspieszenie procesów CAM. Geometrię można łatwo edytować w dowolnym momencie.

Porównywanie geometrii:

Szybkie porównanie geometrii natychmiast pokazuje gdzie dokładnie zostały wprowadzone zmiany geometrii.

cad s 2

Modeler bryłowy – skuteczne modelowanie brył

hyperCAD®-S Solid – moduł do modelowania brył – był również przede wszystkim, opracowywany dla programistów CAM. W przeciwieństwie do inżynierów i projektantów, grupa ta wymaga możliwości tworzenia drzewa historii podczas modelowania brył. Dlaczego to komplikować, jeśli robi to bezpośrednio szybciej? Dzięki innowacyjnemu podejściu do modelowania bezpośredniego oferowanych przez hyperCAD®-S modelowanie brył, staje się prawdziwą radością: Po wybraniu ściany lub cechy z modelu bryłowego mogą być one zmieniane, położenie i kształt ściany bryły może być modyfikowany w czasie rzeczywistym, po prostu przeciągając uchwyty i manipulatory. A najlepsze jest to, że bezpośrednie modelowanie nie pracuje wyłącznie na rodzimych danych, ale również na importowanych z zewnętrznych danych, które nie mają informacji o historii i cechach.

Moduł hyperCAD®-S pozwala niezawodnie wszystkie importowane bryły, tworzyć, przekształcać, modyfikować i łączyć. Praca z modelami bryłowymi staje się znacznie łatwiejsza i bardziej intuicyjna: fazowania, zaokrąglenia i otwory mogą być bezpośrednio przesunięte, zmniejszenie, powiększenie lub usunięte za pomocą uznanych cech. Wykorzystanie istniejących funkcji i związanych z nimi funkcjonalności pozwala programistom CAM, którzy pracują z powierzchniami i bryłami, ay być jeszcze bardziej wydajnymi i elastycznymi.

Szyk
Szyk
Szczelina liniowa
Szczelina liniowa
Szczelina obrotowa
Szczelina obrotowa
Występ obrotowy
Występ obrotowy
Modelowanie szczęki zaciskowej
Modelowanie szczęki zaciskowej
Usuwanie elementu z geometrii mocowania za pomocą loperacji logicznej odejmowania
Usuwanie elementu z geometrii mocowania za pomocą loperacji logicznej odejmowania
Modelowanie bezpośrednie łącznika
Modelowanie bezpośrednie łącznika
 • Gdy dane zewnętrzne są importowane i obsługiwane w ten sam sposób jak natywne dane CAD. Wszystkie dane konstrukcyjne, takie jak szkice, ściany, pojedynczych części lub całe grupy są przekazywane i mogą być w każdym momencie modyfikowane.

 • Mogą być tworzone podstawowe struktury, wyciągnięcia liniowe i obrotowe, liniowe i obrotowe gniazda, kieszenie, proste i złożone otwory, szyki fazy i zaokrąglenia.

 • Funkcja tworzenia stref umożliwia tworzenie specyficzne dla użytkownika stref. Strefy mogą być przekształcone, kopiowane, usuwane lub też wybierane z hyperMILL®.

 • Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko tworzyć modele z zamkniętych powierzchni – i vice versa.

 • Cechy nie mające historii, które zostały utworzone nie są rozmieszczone w szczególny sposób. Są one przechowywane w drzewie modelu dla ułatwienia wyboru. Cechy ścian można przesuwać za pomocą operacji przeciągania, na przykład, aby zmienić położenie otworów. Po bezpośrednim modelowaniu, kształt jest automatycznie przeliczany przez system. Jest dostępny szeroki zakres funkcji do: Usuwania, lustra, szyku, odsunięcia, przesunięcia, skalowania i przerwania.

 • Dwukrotne kliknięcie importowanej ściany rozpoczyna rozpoznawania operacji. Rozpoznane fazy i zaokrąglenia są automatycznie tworzone jako cechy, których wymiary mogą być następnie ponownie zmodyfikowany poprzez inteligentne kliknięcie.

  .
hyperCAD-S
 • Zastosowanie zmian produkcyjnych do wytwarzania precyzyjnych części.


  s1
   
 • Nawinięcie logo 2D lub wzór bieżnika na geometrię 3D za pomocą odkształcenia objętościowego.

  s2
 • Wybierając bazowe krawędzie lub punkty takich elementów jak ściany, krzywe, punkty, chmury punktów i siatki (zielony) są deformowane do elementów docelowych jakimi są punkty lub krzywe (czerwone).

  s3

hyperCAD®-S deformacji – ukierunkowane deformacje geometrii

Docelowa deformacji geometrii jest ważnym wymogiem umieszczonym w systemach CAD z projektowaniem i programowaniem CAM. Użytkownicy CAM muszą mieć możliwość szybkiej deformacji geometrii, tak aby wytwarzać różne warianty i złożone geometrie, tak szybko jak to możliwe. Doświadczeni programiści CAM modyfikują geometrię w celu nawinięcia dowolneg geometrii lub wytwarzanie precyzyjnych części.

W hyperCAD®-S, moduł odkształcenia jest używany do odkształcania wszystkich geometrii, zgodnie z ich wymaganiami. To potężne narzędzie modyfikacji umożliwia modyfikowanie globalne lub lokalne różnych obszarów elementy unikając kosztownych tradycyjnych technik modelowania.

CAD rower

Wszystko z CAD do CAM

 

Ulepszony przepływ pracy jest również możliwe podczas programowania CAM. Własny rdzeń CAD umożliwia szybkie przejście do CAM. hyperMILL® jest w pełni zintegrowany z hyperCAD®-S – dwa rdzenie są skutecznie połączone. To pozwala programistom CAM, aby uzyskać jak najwięcej z ich maszyn w jeszcze krótszym czasie.

Bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji CAD, ma znaczący wpływ na ogólną wydajność systemu CAD / CAM. Większa przejrzystość zwiększa łatwość obsługi oraz użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do tych funkcji. Wszyscy nowi jak i istniejący użytkownicy hyperMILL® szybko poczują się jak w domu w otoczeniu hyperCAD®-S i doceniają jego wiele zalet które ma do zaoferowania.

s3
s5
 • hyperMILL® jest w pełni zintegrowany z hyperCAD-S®:
  Brak znaczących zmian w sprawdzoną koncepcję interfejsu hyperMILL® w hyperCAD®.
 • Inteligentne funkcje:
  Łańcuch półfabrykatu, łączenie zadań, transformacja, frezowanie i koncepcja powierzchni bezpiecznych i automatycznego unikania kolizji zapewniają bardzo skuteczne techniki obróbki.
 • Pomiar bezpośredni:
  Bezpośredni pomiar ścieżki i modelu jest bardzo przydatny.
 • Efektywny przepływy pracy:
  Funkcje takie jak programowanie parametryczne i automatycznych operacji poprzez API (Application Programming Interface) znacznie zmniejszają ilość wymaganej pracy w programowanie.
 • Przejrzysta struktura projektu CAM:
  Wszystkie funkcje CAD i CAM są dostępne w jednym interfejsie użytkownika. Narzędzia administracyjne, takie jak lista zadań lub złożenie zadań w przeglądarce hyperMILL®, umożliwiają bardzo przejrzystą i rzetelną pracę.
s6
 • Liczne strategie obróbki:
  hyperMILL® oferuje kompletne rozwiązanie dla frezowania i toczenia, od 2D, 3D, HSC i obróbki 5-osiowej jak i aplikacji specjalnych.

 • Najnowocześniejsze technologie CAM:
  Standaryzacja i automatyzacja programowania z wykorzystaniem najnowszych technologii, cech i makr oraz definicji szablonów obróbki i standardów operacyjnych czynią codzienną pracę, o wiele łatwiejszą.

 • Wybór narzędzia:
  hyperMILL® zapewnia użytkownikom nowoczesną i elastyczną technologię bazy danych narzędzi, które automatycznie synchronizuje się z innymi systemami. To pozwala użytkownikom tworzyć, zarządzać i w pełni wykorzystywać.

 • Postprocesory (PP):
  Postprocesory generują programy NC z optymalnym wykorzystaniem dostępnych na rynku sterowań jak i kinematyk maszyn. Uwaga dla klientów hyperCAD®: Twoje PP są gotowe do użycia w hyperCAD®-S.

s7
 • Symulacja:
  hyperMILL® oferuje kompleksową wirtualną maszynę do weryfikacji ścieżek i symulacji usuwania materiału. Pozwala ona wiarygodnie monitorować przestrzeń roboczą i sprawdzić ewentualne kolizje przed rozpoczęciem obróbki skrawaniem.

Darmowa wersja testowa!

Aby zamówić skontaktuj się z naszym działem CAM

 

Masz pytania?
Napisz do nas już teraz!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prosimy zaznaczyć

logo firmy CAM Technology dystrybutora oprogramowania CAM marki hyperMILL

Możesz także do nas zadzwonić lub napisać maila!

Tel. +48 602 518 978
e-mail: piotr.sapeta@camtechnology.pl