Obróbka
5-osiowa:

 • Kieszeni

 • Powierzchni

 • Kształtowa

 • Łopatek

 • Wirników

 • Kanałów

 • Form

Dlaczego 5-osi?

Powodów jest wiele. Obróbka wymagających geometrii takich jak duże zagłębienia, wysokie, strome ściany i podcięcia, nie jest możliwa w 3 osiach z powodu występowania kolizji, lub jest możliwa przy pomocy długich narzędzi. Obróbka tych obszarów wymaga określenia dokładnych obszarów frezowania i wielu różnych nachyleń narzędzia. Dzięki zastosowaniu obróbki 5–cio osiowej możliwe jest wykończenie trudno dostępnych obszarów bez występowania kolizji. W zależności od geometrii i kinematyki maszyny, istnieje możliwość wyboru pomiędzy obróbką 5-osiową ze stałym nachyleniem narzędzia, automatycznym indeksowaniem lub jednoczesną obróbką. Większe, nieznacznie obrobione powierzchnie oraz geometrie, które prowadzone są po powierzchni wzornika lub profilach mogą być również frezowane przy pomocy obróbki 5-osiowej.

5-osiowe cykle kieszeni

 •  

  5xZ_lewelsmall5-cio osiowa obróbka wykańczająca na stałym Z jest używana do obróbki stromych powierzchni lub kieszeni. Płaskie powierzchnie mogą być automatycznie wyłączone z procesu obróbki. Istnieje możliwość określenia stałego kroku skrawania lub wyrazić tę wielkość za pomocą parametru chropowatości powierzchni. Istnieje także możliwość  wyboru prowadzenia ścieżki np. zygzak, po spirali itd. Funkcjonalność cyklu jest podobna do jego odpowiednika 3-osiowego, jednak w przypadku głębokich kieszeni o stromych ściankach, dzięki dodatkowym opcją 5-cio osiowym można zastosować krótsze narzędzia, dzięki czemu zwiększa się stabilność obróbki, można więc zastosować większe parametry skrawania. Cykl ten wykrywa wszelkie podcięcia i automatycznie je programuje.

 •  

  5XprofilowasmallCykl ten jest tożsamy z cyklem 3-osiowym (obróbka wykańczająca). Służy on do obróbki wszelakiego rodzaju powierzchni, kanałków, zaokrągleń, zarówno stromych jak i płaskich. 5-cio osiowe unikanie kolizji pozwala obrabiać strome obszary używając krótszych i sztywniejszych narzędzi w jednym cyklu. Opcja automatycznej indeksacji daje jeszcze większe możliwości, nawet w przypadku mniej zaawansowanych maszyn, które nie mogą pracować w sposób płynny.

   

 • 5xrownoodleglazdjsmall5-cio osiowa obróbka ciągła  o stałym dystansie pozwala obrabiać strome i płaskie powierzchnie w jednej operacji. Strategia ta generuje szczególnie gładkie przejścia pomiędzy indywidualnymi ścieżkami narzędzia, dzięki temu zwiększa się trwałość narzędzia i zapewnia doskonałą jakość obrabianej powierzchni.

 •  

  5xresztkismall5-cio osiowa automatyczna obróbka resztek oferuje wszystkie możliwości dostępne w cyklu obróbki resztek 3D i dodatkowo automatyczne obliczana jest pozycja narzędzia. Automatyczna indeksacja ustala pozycje narzędzia i pozwala całkowicie obrobić wszystkie obszary w jednej operacji. Oprócz definiowania narzędzia odniesienia istnieje także możliwość  definicji całego zadania odniesienia.

 • 5xcieciekrawedzizdjsmall5-cio osiowa obróbka po krzywych jest wykorzystywana do bezkolizyjnego grawerowania używając krótkich narzędzi również na stromych obszarach. Dodatkowo możliwość definiowania kroku pionowego i odsunięcia osiowego pozwala na przeprowadzenie obróbki zgrubnej w 5-ciu osiach.

 • 5xrewordzdjsmall5-cio osiowa Obróbka Rework jest używana do zamiany ścieżek 3D na ścieżki 5-cio osiowe. Pozwala także planowo wyłączyć obróbkę 3D z powodu możliwej kolizji narzędzia i automatycznie dokończyć obróbkę wykorzystując 5-cio osiową ścieżkę ciągłą lub obliczyć stałe położenie narzędzia. Cykl ten daje ogromne możliwości obróbcze, w przypadku bardzo skomplikowanych kształtów.

 • 5xdodolna_sciezka_zdjsmallStrategia ta umożliwia szybką obróbkę krawędzi. Obróbka definiowana jest przy pomocy krzywej odniesienia. Po wybraniu krawędzi i wprowadzeniu wysokości oraz kąta przyłożenia, następuje automatyczne przeliczenie obróbki. Cykl ten jest wykorzystywany do wykończenia krawędzi elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, włókien szklanych itp.

5-osiowe cykle powierzchni

Simple programming for the best surface quality.

hyperMILL® 5AXIS provides a wide variety of machining strategies for the broadest possible range of manufacturing tasks. Programming is simple and gets you quickly to your goal while achieving the best possible surface quality. 

 •  

  5xtopmillingsmallCykl ten przeznaczony jest do obróbki powierzchni. Redukuje czas skrawania poprzez zwiększenie kroku ścieżki. Wysoka jakość powierzchni osiągana jest dzięki automatycznemu przystosowaniu pochylenia narzędzia do wklęsłych powierzchni. Obróbka ta nie jest ograniczana tylko do jednej powierzchni. Strategia ta może być używana do bardzo efektywnej 5-osiowej obróbki zgrubnej, dzięki zastosowaniu wielu posuwów wgłębnych. Dzięki pełnej kontroli kolizji obróbka przebiega bez obaw o uszkodzenie maszyny, detalu czy też narzędzia.

 • kask_isosmall

  Pięcio osiowa obróbka ISO Top podobnie jak obróbka Top służy do obróbki powierzchni. W odróżnieniu jednak od obróbki 5X Top cykl ISO Top bazuje na krzywych powierzchniowych, podobnie jak w przypadku tego samego cyklu trzy osiowego. Generowane ścieżki narzędzia biegną wzdłuż krzywych ISO (U i V)

   

 • 5xkontur_zdjsmallW tej strategii narzędzie prowadzone jest po/lub względem krzywej z ustaloną orientacją względem powierzchni. Rowki, fazy i inne podobne geometrie nie muszą być programowane szczegółowo. Automatyczne wykrywanie kolizji i funkcje jej zapobiegające czynią programowanie tych obróbek łatwym i niezawodnym. Jeśli jest to konieczne, orientacja narzędzia może zostać zmieniona ręcznie dla poszczególnych obszarów.

 •  

  5xzwarf_zdjsmallBok narzędzia wykorzystywany jest do obróbki powierzchni detalu przy pomocy frezowania swarf. Duże kroki pomiędzy ścieżkami redukują czas obróbki i poprawiają wykończenie powierzchni detalu. Narzędzie prowadzone jest przez powierzchnię wzdłuż krzywej odniesienia. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość prowadzenia narzędzia pomiędzy dwoma krzywymi. Wielokrotny krok osiowy i  krok boczny czynią obróbkę swarf również odpowiednią do obróbki zgrubnej. Obróbka może być uruchamiana w dokładny i prosty sposób poprzez zdefiniowanie powierzchni zatrzymania i frezowania oraz śledzenie oprawki.

hyperMILL gwarantuje maksymalne wyniki w 5-osiach.

“Nie ma lepszego rozwiązania do usuwanie dużej ilości materiału w krótkim czasie. To kolejny przykład wyższości obróbki w 5-osiach”.
Dr. Josef Koch, CTO of OPEN MIND Technologies AG

5-osiowe cykle kształtowe

Proste programowanie dla najlepszej jakości powierzchni.

hyperMILL® 5-axis zapewnia duży wybór strategii obróbki dla szerokiego zakresu zadań produkcyjnych. Programowanie jest proste i zmierza szybko do celu, przy jednoczesnym osiągnięciu możliwie najlepszej jakość powierzchni.

Obróbka kształtowa zgrubna w pięciu osiach
Kszatałtowa zgrubna
Obróbka wykańczająca w pięciu osiach
Kszatałtowa wykańczająca

Obróbka łopatek

Pakiet Blade

Pakiet Blade zapewnia szybkie programowanie poprzez prostą, zautomatyzowaną definicje obróbki. Pakiet zawiera między innymi specjalne strategie frezowania promieni łopatki, funkcje najlepszego automatycznego dopasowania puntu rozpoczęcia cyklu wykańczającego. Bardzo przydatną jest również funkcja automatycznej korekcji kąta natarcia, która pozwala uniknąć kolizji narzędzia z wklęsłymi powierzchniami.

 •  
  zgrubna_lopatkasmallDzięki definicji swobodnego półfabrykatu, obróbka zgrubna łopatek może być przeprowadzana z różnych kierunków. Strategia obróbki zgrubnej automatycznie eliminuje zbędne ruchy podczas obróbki podcięć. Stała głębokość skrawania oraz krok uzależniony od osi obrotowych gwarantuje stabilną obróbkę. Dzięki zamocowaniu przedmiotu w osi obrotowej, możliwe jest zastosowanie większych narzędzi, dzięki czemu skraca się czas obróbki.
 •  

  top_lopatkasmall5-osiowe frezowanie łopatek Top umożliwia wykonanie obróbki wykańczającej po stałej spirali z dowolnie zdefiniowanym odsunięciem od łopatki i powierzchni bocznej. Spiralna ścieżka narzędzia może być wygenerowana jako 5-osiowy lub 4-osiowy cykl obróbki. Dla frezów czołowych i walcowo-czołowych kąt nachylenia jest dostosowywany automatycznie tak, że powierzchnie nie ulegają uszkodzeniu, a narzędzie zawsze obrabia krawędzią czołową.

 • swarf_lopatkasmallNarzędzie porusza się po równoległych lub spiralnych ścieżkach wokół łopatki, od punktu gładkiego przejścia do powierzchni bandaża. Obróbka promienia może być prowadzona, gdy niemożliwe jest zamodelowanie takiego promienia, co jest nieosiągalne w wielu systemach CAD. Narzędzie utrzymuje kontakt z łopatką w celu osiągnięcia doskonałego przejścia pomiędzy bandażem a łopatką, w tym czasie bok narzędzia obrabia powierzchnię boczną bandaża.

 •  

  zaokraglenia_lopatkasmall5-osiowe frezowanie promieni łopatek optymalizuje wykończenie przejścia między łopatką a powierzchnią bandaża. Mieszane ścieżki obróbki łopatek pozwalają osiągnąć doskonałą jakość powierzchni. Opcjonalnie wygenerowane może być również walcowanie promienia.

Obróbka wirników

Pakiet Multiblade

Stosując to specjalistyczne narzędzie, nawet bez specjalistycznej wiedzy, można zaprogramować bardzo skomplikowane kształtowo wirniki. Zintegrowane, zautomatyzowane funkcje pakietu pozwalają zmniejszyć do minimum liczbę parametrów, które muszą być wprowadzane podczas programowania. Kontrola kolizji gwarantuje bardzo wysoki poziom niezawodności procesu. Zastosowanie wydajnych narzędzi, umożliwia obróbkę z zastosowaniem wysokich parametrów obróbki.

 •  

  zgrubna_wirniksmallStrategia ta umożliwia ciągłą obróbkę łopatek, aż do zakończenia procesu. Obróbka ma miejsce w kieszeniach pomiędzy łopatkami. Strategie obróbki zgrubnej takie jak ”odsunięcie piasty“ lub ”odsunięcie osłony“ umożliwiają kontrolę rozmieszczenia ścieżek oraz pochyleń i długości narzędzia w celu optymalnego przystosowania do geometrii.

 • zgrubna_wirnik3small

  Strategia szybkiego wybierania materiału metodą wiercenia z użyciem dłuższych narzędzi.

 • wykanczajaca_piasty_wirniksmallStrategia ta przeznaczona jest dla kompletnego lub częściowego wykończenia powierzchni piasty. Różne opcje posuwu i funkcji zagłębienia dla obszaru wokół krawędzi prowadzącej i jej ścieżek, umożliwiają dokładne przystosowanie obróbki do wymagań programisty i minimalizują czas procesu. Strategia ta może być również zastosowana do obróbki resztek w pobliżu powierzchni łopatki.

 •  

  wirnik_lopatkasmallObróbka wykańczająca łopatki wirnika może być realizowana przez obróbkę spiralną. Obróbka wykańczająca pióra wirnika jest w stanie obrobić każdą geometrię wirnika. Jest stosowana zwłaszcza w szybkich programach, w produkcji prototypów lub w przypadku kiedy geometria łopatki nie może być wykonana z wymaganą precyzją przez obróbkę swarf.

 • wirnik_lopatka_swarfsmallObróbka Swarf redukuje liczbę ścieżek narzędzia, co w rezultacie skraca czas obróbki. Najlepsze dopasowanie narzędzia do powierzchni jest wykonywane w prosty sposób przez kliknięcie myszą. Opcja ta jednocześnie podnosi jakość obrobionej powierzchni.

 •  

  wirnik_promieniesmallJeżeli krawędź natarcia i/lub krawędź spływu nie mogą być obrobione z powodu geometrii łopatki lub przyczyn technicznych, to stosuje się obróbkę krawędzi wirnika.

 •  

  wirnik_promienie1smallObróbka promienia przejścia łopatki w piastę jest stosowana wtedy gdy model posiada bardzo małe lub zmienne promienie.

 •  

  5X_pomiar_wirnikasmall5 osiowa strategia pomiarowa używana do weryfikacji obrobionego wirnika.

Obróbka kanałów

Pakiet ten przeznaczony jest do projektowania technologii obróbki skrawaniem rur dolotowych i wylotowych do silników oraz wlotów i wylotów rur do pomp i skraplaczy. 5-osiowa obróbka rury realizowana jest w sposób ciągły w jednej operacji na podstawie najprostszych krzywych prowadzących nawet na silnie podciętych geometrach. Ten łatwy w użyciu pakiet pozwala osiągnąć szybkie rezultaty bez czasochłonnych testów. Sprawdzony system kontroli i unikanie kolizji gwarantuje bezpieczne operacje frezowania 5-osiowego.

 •  

  tube_zgrubnasmallStrategia ta jest skuteczną alternatywą dla obróbki z kilkoma zadaniami potrzebnymi do obróbki 3+2. Umożliwia ona ciągłą obróbkę zgrubną kanału z jednego cyklu. Ścieżki zagłębiania są prowadzone spiralnie, a praca przeprowadzona jest na płaszczyźnie. Optymalizacja funkcji w celu uniknięcia niepotrzebnego ruchu obrotowego osi w podciętych obszarach pozwalają przetwarzać proste i złożone geometrie rury.  Obróbka z zewnątrz do środka lub ze środka do zewnątrz.

  tube_zgrubna1smalltube_zgrubna2small

   

 •  

  tube_wykanczajacasmallŚcieżki w obróbce wykańczającej kanału mogą być prowadzone w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku narzędzie może wykonywać ruch spiralny.

   

   

   

   

   

  tube_wykanczajaca_1smallObróbka wykańczająca kanału ze ścieżkami równoległymi

   

 • 5axis tube rest machiningStrategia ta umożliwia obróbkę resztek materiału ruchem spiralnym lub równoległym. Obrabiany obszar opisywany jest przez krzywą odniesienia. Obrabiane regiony mogą być ograniczone przez wartość względem krzywej odniesienia.

 •  

  slimak_1Strategia wykańczająca do różnego rodzaju kształtów „pół-rury”, np. gięte rury lub narzędzia do hydro-formowania, ścieżki prowadzone są wzdłuż lub poprzecznie do przekroju. Strategia wykorzystywana do obróbki ślimaków o dowolnym skoku i przekroju

Obróbka form do opon

Powtórzenia dla większej efektywności.

Czy używasz form do odwzorowania kształtu bieżnika lub form do grawerowana – Moduł obróbki form do opon jest teraz jeszcze bardziej ekonomicznie niż kiedykolwiek wcześniej uzasadniony. Automatyzacje, strategie frezowania i specjalne funkcje, gwarantują uproszczony i wydajny proces programowania, na przykład do formowania rowków lameli i wypychaczy kamieni, a także inne szczegóły. Powtarzająca układ identycznych sekcji opon definiuje się zwykle z zegarem opon. Każdy obszar (rzeźba bieżnika opony) musi zostać zaprogramowany tylko jeden raz. Narzędzie modułu opon kopiuje ścieżki narzędzia do odpowiednich pozycji w oponie. W ten sposób automatyczne generowanie segmentu przycina ścieżki narzędzia, które wykraczają poza limit segmentu. Ponadto, zoptymalizowane ścieżki frezowania znacznie skrócić czas obróbki.

„hyperMILL® to narzędzie, które zapewnia nam optymalny proces produkcji form opon samochodowych. Dzięki niemu udało nam się zmniejszyć czas programowania i czas obróbki, przy jednoczesnym poprawieniu jakości form”.

Mike Christie,
VP Northeast Tire Mold Inc. Akron/Ohio

Wielotorowe Wsparcie:

Oznacza to pełną swobodę: Tory mogą być dowolnie orientowane i mieć dowolną ilość. Ponadto, tor i kierunki segmentów są niezależne od siebie. Zarówno obrócony o 180 stopni jak i możliwe są lustrzane kopie.

Elastyczność:

Można zaprogramować dla każdej rzeźby bieżnika (identyczne sekcje) lub segmenty, w zależności od profilu i wymagań. W związku z tym użytkownicy mają możliwość wyboru najbardziej skutecznej metody programowania.

Automatyzacja:

Łączone wykorzystanie zegara opony i przeglądarki CAD wspiera przygotowania i programowania prawie automatycznie. Ponadto, hyperMILL® automatycznie oblicza bezkolizyjne pozycje i orientację narzędzia. Technologia bazy danych cech i makr także przyspieszają programowanie.

Przygotowanie CAD:

Moduł opon obejmuje cały proces montażu na podstawie geometrii rzeźby. Obejmuje to oznakowanie elementów i przycinanie wszystkich powierzchni na granicy segmentu. Ponadto, wszystkie elementy są sortowane w strukturę warstw a następnie automatycznie zapisywane do katalogów projektu.

 • interfejs

  Interfejs użytkownika do definicji zegara opon:
  Niezbędne podstawy dla kompletnego projektowania opony.

   
  Zegar opony

  Zegar opon:
  Ten zegar wykorzystuje ten sam zapis co w branży
  oponiarskiej opisujący rzeźbę i segmenty opony.

   
  przeglądarka opony

  Przeglądarka opon:
  hyperMILL® zintegrowana przeglądarka zapewnia przegląd
  i jest ważnym narzędziem do zarządzania, przygotowanie
  i programowanie elementów opon, takich jak geometria rzeźby
  bieżnika lub geometrii globalnej.

   
   
 • segment opony

  Model CAD dla każdego segmentu jest generowany automatycznie.

   
  segment opony od spodu

  Segmenty ścieżki narzędzia są generowane przy użyciu zegara opon.

   
  przeglądarka opony

  Przeglądarka opon:
  hyperMILL® zintegrowana przeglądarka zapewnia przegląd
  i jest ważnym narzędziem do zarządzania, przygotowanie
  i programowanie elementów opon, takich jak geometria rzeźby
  bieżnika lub geometrii globalnej.

   

 • W pakiecie obróbki form do opon wszystkie strategie 2D, 3D i 5-osiowe mogą być wykorzystywane. Pozwalają użytkownikowi przypisać każdej strategii skok (odcinek identycznej konstrukcji). Większość procesu obróbki opony oparta jest na fundamencie strategii hyperMILL.

  5-osiowa zgruban

  5-osiowa wykańczająca kształtowa 1

  5-osiowa wykańczająca kształtowa 2

  5-osiową zgrubna kształtowa z technologią trochoidalną MAXX Machining

  5-osiową wykończeniowa kształtowa w trybie obróbki dna

  5-osiową obróbka resztek z automatyczną indeksacją

  5-osiowa wykańczająca

  5-osiowa wykańczająca kształtowa

   

  5-osiową wykończeniowa kształtowa w trybie obróbki ścian

  5-osiową wykończeniowa kształtowa w trybie obróbki resztek

Darmowa wersja testowa!

Aby zamówić skontaktuj się z naszym działem CAM

 

Masz pytania?
Napisz do nas już teraz!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prosimy zaznaczyć

logo firmy CAM Technology dystrybutora oprogramowania CAM marki hyperMILL

Możesz także do nas zadzwonić lub napisać maila!

Tel. +48 602 518 978
e-mail: piotr.sapeta@camtechnology.pl